Λεωφόρος Διονύσου 78, Ρέα Δροσιάς- Τηλ: 210.6211700